28/11/17  Tin của trường  128
Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổngMực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim.
 25/04/16  Tin của trường  344
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Tiêu đề website.