28/11/17  Tin của trường  157
Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổngMực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim.
 25/04/16  Tin của trường  380
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Tiêu đề website.