Hoạt động trải nghiệm của các em học sinh trường tiểu học TTNC Bò và Đồng Cỏ Ba Vì