Hát múa bài " dấu chân phía trước" của trường tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì