Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thái Anh
Giáo viên trường tiểu học TTNC Bò và Đồng cỏ Ba Vì Nguyễn Thị Thái Anh
Ngày tháng năm sinh 09/10/1972
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách