Giới thiệu
Tin nổi bật
Tin nổi bật
       Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường có tổ chức bán trú cho học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP; thực hiện đầy đủ Thông tư 30 và Thông tư 1246 của Bộ Y tế về điều kiện ATTP, quy định về chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Chính vì vậy Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng ...
> Xem chi tiết

Hoạt động khác
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3
Hôm qua : 90